Music & It
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục. 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Đăng kýĐăng ký  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Chương trình tính toán hai ma trận sử dụng kĩ thuật bắt phím(phần 2)

Go down 
Tác giảThông điệp
yeu_em_tha_anh_chet21Tổng số bài gửi : 7
Registration date : 06/03/2008

Chương trình tính toán hai ma trận sử dụng kĩ thuật bắt phím(phần 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Chương trình tính toán hai ma trận sử dụng kĩ thuật bắt phím(phần 2)   Chương trình tính toán hai ma trận sử dụng kĩ thuật bắt phím(phần 2) Icon_minitime2008-04-09, 10:47

//ham nhap ma tran thu 2************************
Code:
void nhapmatranb(int b[][50],int &nb,int &mb)
{ printf("\n\n_Nhap so hang:\t\t\t\t\t",mb);
scanf("%d",&mb);
printf("\n\n_Nhap so cot:\t\t\t\t\t",nb);
scanf("%d",&nb);
for(int y=0;y
{
for(int x=0;x
{ printf("\n\n_Nhap gia tri phan tu thu b[%d][%d]:\t\t",x,y);
scanf("%d",&b[x][y]);
}
}
}
//------------------------------ham xuat ma tran----
//xuat ma tran thu 1*****************************
Code:
void xuatmatrana(int a[][50],int na,int ma)
{ for(int j=0;j
{
for(int i=0;i
{ printf("%d\t",a[i][j]);
}
printf("\n\n\n");
}
}
//ham xuat ma tran thu 2****************************
Code:
void xuatmatranb(int b[][50],int nb,int mb)
{ for(int y=0;y
{
for(int x=0;x
{ printf("%d\t",b[x][y]);

}
printf("\n\n\n");
}
}
//-----------------------------ham cong hai ma tran----
Code:
void tongmatran(int a[][50],int b[][50],int c[][50],int na,int ma,int nb,int mb)
{
if((na==nb)&&(ma==mb))
for(int k=0;k
{
for(int l=0;l
{ c[l][k]=a[l][k]+b[l][k];
printf("%d\t",c[l][k]);
}
printf("\n\n");
}
else printf("=>khong thuc hien duoc vi hai ma tran khong cung cap\n\n");
}
//----------------------------ham tru hai ma tran(A-B)-------
Code:
void hieumatran(int a[][50],int b[][50],int c[][50],int na,int ma,int nb,int mb)
{
if((na==nb)&&(ma==mb))
for(int k=0;k
{
for(int l=0;l
{ c[l][k]=a[l][k]-b[l][k];
printf("%d\t",c[l][k]);
}
printf("\n\n");
}
else printf("=>khong thuc hien duoc vi hai ma tran khong cung cap\n\n");
}
//-------------------------ham tinh (B-A)----------------------
Code:
void hieumatrann(int a[][50],int b[][50],int c[][50],int na,int ma,int nb,int mb)
{
if((na==nb)&&(ma==mb))
for(int k=0;k
{
for(int l=0;l
{ c[l][k]=b[l][k]-a[l][k];
printf("%d\t",c[l][k]);
}
printf("\n\n");
}
else printf("=>khong thuc hien duoc vi hai ma tran khong cung cap\n\n");
}
//--------------------------ham tinh tich A*B-------------------
Code:
void tichab(int a[][50],int b[][50],int c[][50],int na,int ma,int nb,int mb)
{ int t;
if(na==mb)
for(int j=0;j
{
for(int x=0;x
{ c[j][x]=0;
for(int i=0;i
{ t=a[i][j]*b[x][i];
c[j][x]=c[j][x]+t;
}
printf("%d\t",c[j][x]);
}
printf("\n\n");
}
else printf("\n=>khong thuc hien duoc vi sai quy tac\n\n");
}
//--------------------------ham tinh tich B*A------------------
Code:
void tichba(int a[][50],int b[][50],int c[][50],int na,int ma,int nb,int mb)
{ int t;
if(nb==ma)
for(int y=0;y
{
for(int i=0;i
{ c[y][i]=0;
for(int j=0;j
{ t=b[j][y]*a[i][j];
c[y][i]=c[y][i]+t;
}
printf("%d\t",c[y][i]);
}
printf("\n\n");
}
else printf("\n=>khong thuc hien duoc vi sai quy tac\n\n");
}
//---------------------------ham thay the phan tu trong mang A----------
Code:
int xoamatran(int a[][50],int na,int ma,int p,int q)
{ int l;
printf("\n\n_Nhap so can thay the trong ma tran A:\t\t");
scanf("%d",&l);
a[p][q]=l;
return 0;
}
//----------------------------ham thay the phan tu trong ma tran B-------
Code:
int xoamatranb(int b[][50],int nb,int mb,int t,int u)
{ int l;
printf("\n\n_Nhap so can thay the trong ma tran A:\t\t");
scanf("%d",&l);
b[t][u]=l;
return 0;
}
//---------------------------nhan mot so voi ma tran A-----------------
Code:
void nhanso(int a[][50],int c[][50],int na,int ma,int k)
{
for(int j=0;j
{
for(int i=0;i
{ c[i][j]=k*a[i][j];
printf("%d\t",c[i][j]);
}
printf("\n\n");
}
}
//-------------------------nhan mot so voi ma tran B-------------------
Code:
void nhansob(int b[][50],int c[][50],int nb,int mb,int k)
{
for(int y=0;y
{
for(int x=0;x
{ c[x][y]=k*b[x][y];
printf("%d\t",c[x][y]);
}
printf("\n\n");
}
}
//------------------------ham tim so nguyen to trong ma tran A---------
Code:
void xuatnta(int a[][50],int na,int ma)
{
for(int j=0;j
{
for(int i=0;i
if(ktsnt(a[i][j])==1) printf("%d\t",a[i][j]);

}
}
//-------------------------ham tim so nguyen to trong mang B------------
Code:
void xuatntb(int b[][50],int nb,int mb)
{
for(int y=0;y
{
for(int x=0;x
if(ktsnt(b[x][y])==1) printf("%d\t",b[x][y]);
}
}
//------------------------ham test so nguyen to------------------------
Code:
int ktsnt(int n)
{ if(n<2) return 0;
for(int i=2;i<=n/2;i++)
if(n%i==0) return 0;
return 1;
}
//------------------------ham dem so nguyen to trong mang A-------------
Code:
int demnta(int a[][50],int na,int ma)
{ int d=0;
for(int j=0;j
{
for(int i=0;i
if(ktsnt(a[i][j])==1) d=d+1;
}
return d;
}
//-----------------------ham dem so nguyen to trong mang B---------------
Code:
int demntb(int b[][50],int nb,int mb)
{ int d=0;
for(int y=0;y
{
for(int x=0;x
if(ktsnt(b[x][y])==1) d=d+1;
}
return d;
}
//------------------------ham tim so chan trong ma tran A-----------------
Code:
void sochana(int a[][50],int na,int ma)
{
for(int j=0;j
{
for(int i=0;i
{ if(a[i][j]%2==0) printf("%d\t",a[i][j]);
}
}
}
//------------------------ham tim so chan trong ma tran B-----------------
Code:
void sochanb(int b[][50],int nb,int mb)
{
for(int y=0;y
{
for(int x=0;x
{ if(b[x][y]%2==0) printf("%d\t",b[x][y]);
}
}
}
//------------------------ham dem so chan trong ma tran A-----------------
Code:
int demsochana(int a[][50],int na,int ma)
{ int d=0;
for(int j=0;j
{
for(int i=0;i
{ if(a[i][j]%2==0) d=d+1;
}
}
return d;
}
//------------------------ham dem so chan trong ma tran B------------------
Code:
int demsochanb(int b[][50],int nb,int mb)
{ int d=0;
for(int y=0;y
{
for(int x=0;x
{ if(b[x][y]%2==0) d=d+1;
}
}
return d;
}
//------------------------ham tim so le trong ma tran A--------------------
Code:
void solea(int a[][50],int na,int ma)
{
for(int j=0;j
{
for(int i=0;i
{ if(a[i][j]%2!=0) printf("%d\t",a[i][j]);
}
}
}
//------------------------ham tim so le trong ma tran B----------------------
Code:
void soleb(int b[][50],int nb,int mb)
{
for(int y=0;y
{
for(int x=0;x
{ if(b[x][y]%2!=0) printf("%d\t",b[x][y]);
}
}
}
//------------------------ham dem so le trong ma tran A----------------------
Code:
int demsolea(int a[][50],int na,int ma)
{ int d=0;
for(int j=0;j
{
for(int i=0;i
{ if(a[i][j]%2!=0) d=d+1;
}
}
return d;
}
//------------------------ham dem so le trong ma tran B-----------------------
Code:
int demsoleb(int b[][50],int nb,int mb)
{ int d=0;
for(int y=0;y
{
for(int x=0;x
{ if(b[x][y]%2!=0) d=d+1;
}
}
return d;
}
//----------------------ham tim so lon nhat trong ma tran A------------------
Code:
void lonnhata(int a[][50],int na,int ma)
{ int p=0;
int q=0;
for(int j=0;j
{
for(int i=0;i
if(a[i][j]>a[p][q]) a[p][q]=a[i][j];

}
printf("%d",a[p][q]);
}
//--------------------ham tim so lon nhat trong ma tran B--------------------
Code:
void lonnhatb(int b[][50],int nb,int mb)
{ int p=0;
int q=0;
for(int y=0;y
{
for(int x=0;x
if(b[x][y]>b[p][q]) b[p][q]=b[x][y];

}
printf("%d",b[p][q]);
}
//-------------------ham tim so nho nhat trong ma tran A---------------------
Code:
void nhonhata(int a[][50],int na,int ma)
{ int p=0;
int q=0;
for(int j=0;j
{
for(int i=0;i
if(a[i][j]
}
printf("%d",a[p][q]);
}
//---------------------ham tim so nho nhat trong ma tran B-------------------
Code:
void nhonhatb(int b[][50],int nb,int mb)
{ int p=0;
int q=0;
for(int y=0;y
{
for(int x=0;x
if(b[x][y]
}
printf("%d",b[p][q]);
}
//---------------------ham xap xep theo thu tu giam dan trong mang-----------
Code:
void xapxepa(int a[][50],int na,int ma)
{ int m,n,p,q;
printf("\n\n_nhap phan tu thu nhat");
printf("\n\n_Nhap dia chi cot:\t\t");
scanf("%d",&n);
printf("\n\n_Nhap dia chi hang:\t\t");
scanf("%d",&m);
printf("\n\n_Nhap phan tu thu hai");
printf("\n\n_Nhap dia chi cot:\t\t");
scanf("%d",&p);
printf("\n\n_Nhap dia chi hang:\t\t");
scanf("%d",&q);
for(int j=0;j
{
for(int i=0;i
{
hoandoi(a[n][m],a[p][q]);
//printf("\n");
}
}

}
//---------------ham hoan doi hai so----------------------------------------
Code:
void hoandoi(int &a,int &b)
{ int temp=a;
a=b;
b=temp;
}
//-----------------ham hoan doi hai so trong ma tran B---------------------
Code:
void xapxepb(int b[][50],int nb,int mb)
{ int m,n,p,q;
printf("\n\n_nhap phan tu thu nhat");
printf("\n\n_Nhap dia chi cot:\t\t");
scanf("%d",&n);
printf("\n\n_Nhap dia chi hang:\t\t");
scanf("%d",&m);
printf("\n\n_Nhap phan tu thu hai");
printf("\n\n_Nhap dia chi cot:\t\t");
scanf("%d",&p);
printf("\n\n_Nhap dia chi hang:\t\t");
scanf("%d",&q);
for(int y=0;y
{
for(int x=0;x
{
hoandoi(b[n][m],b[p][q]);
//printf("\n");
}
}

}


Được sửa bởi yeu_em_tha_anh_chet21 ngày 2008-04-10, 21:52; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Admin
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 130
Age : 32
Đến từ : Đường Rầy Xe Lửa
Registration date : 23/02/2008

Chương trình tính toán hai ma trận sử dụng kĩ thuật bắt phím(phần 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chương trình tính toán hai ma trận sử dụng kĩ thuật bắt phím(phần 2)   Chương trình tính toán hai ma trận sử dụng kĩ thuật bắt phím(phần 2) Icon_minitime2008-04-09, 11:17

lần sau pác nhớ để thẻ Code vào nhé , với lại viết thục ra thục ra thục vào cho đoạn Code dễ nhìn ...
Về Đầu Trang Go down
https://5quon.forumvi.com
P.Q.K
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
P.Q.K

Tổng số bài gửi : 52
Age : 31
Đến từ : K13T1
Registration date : 07/03/2008

Chương trình tính toán hai ma trận sử dụng kĩ thuật bắt phím(phần 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chương trình tính toán hai ma trận sử dụng kĩ thuật bắt phím(phần 2)   Chương trình tính toán hai ma trận sử dụng kĩ thuật bắt phím(phần 2) Icon_minitime2008-04-10, 21:25

Pác ấy PRO wá, viết 1 lúc cả mớ code cơ đấy, ước gì mình đc. như pác ấy Razz
Về Đầu Trang Go down
Admin
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 130
Age : 32
Đến từ : Đường Rầy Xe Lửa
Registration date : 23/02/2008

Chương trình tính toán hai ma trận sử dụng kĩ thuật bắt phím(phần 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chương trình tính toán hai ma trận sử dụng kĩ thuật bắt phím(phần 2)   Chương trình tính toán hai ma trận sử dụng kĩ thuật bắt phím(phần 2) Icon_minitime2008-04-10, 22:11

Laughing bác ấy giờ Pro lắm đấy đừng tuong bở Laughing

Anh em nên học hỏi Pác ấy ^^ , cheers vỗ tay khích lệ tinh thần Pác cái nào Laughing
Về Đầu Trang Go down
https://5quon.forumvi.com
Admin
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 130
Age : 32
Đến từ : Đường Rầy Xe Lửa
Registration date : 23/02/2008

Chương trình tính toán hai ma trận sử dụng kĩ thuật bắt phím(phần 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chương trình tính toán hai ma trận sử dụng kĩ thuật bắt phím(phần 2)   Chương trình tính toán hai ma trận sử dụng kĩ thuật bắt phím(phần 2) Icon_minitime2008-04-10, 22:17

Theo cách nói của ông thầy dạy toán RR của mìh thì là : "Đỗ nợ rồi " Laughing

Vỗ tay xong nhìn kỹ lại mới thấy code bị trục trặc rồi

Đề nghị bác sửa lại , máy cái điều kiện trong vòng lặp ấy ,bị mất hết rồi .... Crying or Very sad
Về Đầu Trang Go down
https://5quon.forumvi.com
Sponsored content
Chương trình tính toán hai ma trận sử dụng kĩ thuật bắt phím(phần 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chương trình tính toán hai ma trận sử dụng kĩ thuật bắt phím(phần 2)   Chương trình tính toán hai ma trận sử dụng kĩ thuật bắt phím(phần 2) Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Chương trình tính toán hai ma trận sử dụng kĩ thuật bắt phím(phần 2)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Music & It :: Lập trình C :: Bài tập C-
Chuyển đến